Shop Vợ Chồng

0961684086
Vợ Chồng » Giao hàng thu hộ toàn quốc

Giao hàng thu hộ toàn quốc

Phương thức thanh toán tiền mua hàng tại SHOP VỢ CHỒNG
Thông thường, việc thanh toán tiền mua hàng trong nước được thực hiện với nhiều hình thức khác nhau nhưng SHOP VỢ CHỒNG áp dụng phương thức thanh toán COD (giao hàng thu tiền hộ toàn quốc)

Facebook chat